نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 697

نام/عنوان: کتابداری مدنی بازنگری در رسالت اجتماعی کتابخانه عمومی

مشخصات:


قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست